ผศ.ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

  

  

Statistics Statistics
343399
Online User Online1
Today Today57
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month5,663
LastMonth Last Month12,245
ThisYear This Year100,073
LastYear Last Year134,767

 

               

 

                

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (14/06/2560)

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  (11/06/2560)

ขอ เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการใช้ภาษาไทยในงานเขียนวิชาการการอ้างอิง  การเขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นฐานข้อมูล ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-8418274 (07/06/2560)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ 1/2560 (29/05/2560)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (29/05/2560)

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (08/05/2560)

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2560          (25/04/2560)

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (25/04/2560)

ประกาศ เรื่องงดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาอนุมัติ การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (เป็นกรณีพิเศษ)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (กุมภาพันธ์ 2560)

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (มกราคม 2560)

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3/2559

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3/2559

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงาน และร่วมฟังการนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 080-1198981

ประกาศ เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-4561-7982

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 

 

หน้าถัดไป2  3  4  5  6  7  8  9  10