ผศ.ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ

   และงานทะเบียน (บัณฑิตศึกษา)

 

 

               

Statistics Statistics
808352
Online User Online4
Today Today89
Yesterday Yesterday203
ThisMonth This Month3,658
LastMonth Last Month11,267
ThisYear This Year31,453
LastYear Last Year125,512
                     

                                                                                                                                                  

                                                                                                                           มติประชุมกรรมการบัณฑิตย้อนหลัง

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำปี 2564

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 2 เมษายน 2564

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564

 

                                

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำปี 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่  5 มิถุนายน 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563

มติประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 มกราคม 2563