ผศ.ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

  

  

Statistics Statistics
343434
Online User Online1
Today Today92
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month5,698
LastMonth Last Month12,245
ThisYear This Year100,108
LastYear Last Year134,767

 

               

 

                

สาขาบริหารการศึกษา