ผศ.ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

  

  

Statistics Statistics
343357
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month5,621
LastMonth Last Month12,245
ThisYear This Year100,031
LastYear Last Year134,767

 

               

 

                

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ