ผศ.ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

  

  

Statistics Statistics
343362
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month5,626
LastMonth Last Month12,245
ThisYear This Year100,036
LastYear Last Year134,767

 

               

 

                

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ.2556