ผศ.ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

  

  

Statistics Statistics
343411
Online User Online1
Today Today69
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month5,675
LastMonth Last Month12,245
ThisYear This Year100,085
LastYear Last Year134,767

 

               

 

                

บศ. 13 รายงานผลการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์