ผศ.ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

  

  

Statistics Statistics
321412
Online User Online1
Today Today63
Yesterday Yesterday245
ThisMonth This Month5,133
LastMonth Last Month11,504
ThisYear This Year78,086
LastYear Last Year134,767

 

               

 

                

บศ.15 แบบฟอร์มตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์