อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

    

  

Statistics Statistics
119026
Online User Online2
Today Today122
Yesterday Yesterday148
ThisMonth This Month2,052
LastMonth Last Month8,415
ThisYear This Year10,467
LastYear Last Year90,614

 

 


 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                      ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-2849-7502-3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าร่วมโครงการรับฟังการนำเสนอ“การใช้ฐานข้อมูล  Academic OneFile ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library สามารถส่งใบสมัครได้ที่ งานบริการยืม-คืน หนังสือ ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการฯ หรือสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์ ๐๘๗-๖๖๓-๕๕๑๐ 

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 3/2558

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพจำนวน 40 หลักสูตร ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2504 7716-18

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 3" สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-4561-7982

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมเข้าฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.kku.ac.th/ingrc2016/ หรือโทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรภายใน 42423

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขยายเวลารับสมัครนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์            0 2504 7588 - 9

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏราชนครินทร์ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการแลำนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 038-517007

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558

 

 

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา