อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

Statistics Statistics
15666
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday175
ThisMonth This Month4,205
LastMonth Last Month7,179
ThisYear This Year15,666
LastYear Last Year0

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                   ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา