อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

    

  

Statistics Statistics
74540
Online User Online5
Today Today356
Yesterday Yesterday229
ThisMonth This Month585
LastMonth Last Month11,199
ThisYear This Year56,595
LastYear Last Year17,945

 

 


Slider images
Slider images
Slider images

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                      ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 (ครั้งที่ 3) 

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (เพิ่มเติม)

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

ประกาศหมู่เรียน และรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 หมู่เรียน ปบ.พ.58.1,หมู่เรียน ปบ.พ.58.2,หมู่เรียน ปบ.พ.58.3,หมู่เรียน ปบ.พ.58.4,หมู่เรียน ปบ.พ.58.5,หมู่เรียน ปบ.พ.58.6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 เพิ่มเติม (ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ในวันรายงานตัว กรุณาเตรียมเงินมาพอดีจำนวน ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ผู้เข้าสอบ เตรียมดินสอ 2 B และยางลบดินสอมาด้วย)

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2558 , จดหมายแจ้งรับปริญญา ประจำปี พ.ศ.2558

 

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา