อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

Statistics Statistics
4381
Online User Online1
Today Today99
Yesterday Yesterday383
ThisMonth This Month99
LastMonth Last Month3,464
ThisYear This Year4,381
LastYear Last Year0

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Slider images
Slider images
Slider images


 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา