อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

    

  

Statistics Statistics
172230
Online User Online3
Today Today313
Yesterday Yesterday423
ThisMonth This Month9,467
LastMonth Last Month12,086
ThisYear This Year63,671
LastYear Last Year90,614

 

 


Slider images
Slider images

 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                      ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวน คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจทุกท่านส่งผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณวิไลลักษณ์  ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์  0 7428 2251-2 (ภายใน โทร. 2251-2)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจทุกท่านส่งผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำเสนอแบบบทบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-5621-9100 ต่อ 1210-1213, 0-5688-2288

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1-13 ส.ค. 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://grad-research.stou.ac.th

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ2560 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่ URL : http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=34

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1 " ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมส่งผลงานวิจัยได้ที่ http://gs.nsru.ac.th/NSRUNC/

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pubcenter.swu.ac.th

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 

 

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา