อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

    

  

Statistics Statistics
153241
Online User Online2
Today Today225
Yesterday Yesterday331
ThisMonth This Month2,564
LastMonth Last Month10,772
ThisYear This Year44,682
LastYear Last Year90,614

 

 


 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                      ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "อัตลักษณ์ทางการแข่งขันของประเทศเอสโตเนียระหว่าง ค.ศ. 1991 - 2011" สอบถามได้ที่เบอร์ 02-218-3922-3

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 080-572-2715

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E - Journal ฉบับปี พ.ศ.2559 ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/Verdian-E-Journa

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติวิจัยขั้นสูงสำหรับวิจัย ระดับดุษฎีบัณฑิต ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2559 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งแบบตอบรับมาได้ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา E-mail: gradnpru@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 034-261069

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการ โดยส่งผลงานได้วันที่ 30 เมษายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcruac.th/pcrunc2016/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-5621-9100 ต่อ 1211

 

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา