อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

    

  

Statistics Statistics
161572
Online User Online2
Today Today10
Yesterday Yesterday468
ThisMonth This Month10,895
LastMonth Last Month10,772
ThisYear This Year53,013
LastYear Last Year90,614

 

 


 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                      ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

สำนักงานเลขานุการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2016 ดูรายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "อัตลักษณ์ทางการแข่งขันของประเทศเอสโตเนียระหว่าง ค.ศ. 1991 - 2011" สอบถามได้ที่เบอร์ 02-218-3922-3

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 080-572-2715

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา