อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

Statistics Statistics
9640
Online User Online2
Today Today205
Yesterday Yesterday194
ThisMonth This Month5,358
LastMonth Last Month3,464
ThisYear This Year9,640
LastYear Last Year0

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Slider images


 

ข่าวสำนักงานบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                          ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  

 

กิจกรรมบัณฑิตศึกษา