บัณฑิต ป.ตรี คลิกที่เว็บไซต์นี้ค่ะ  http://alumni.npru.ac.th/cong-npru/

                                               

        

  สำนักงานบัณฑิตฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม